Language of document :

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 16. ledna 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de Primera Instancia de Albacete - Španělsko) – Los prestatarios v. Globalcaja S.A.

( C-617/18)1

Jednací jazyk: španělština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 Úř. věst. C 455, 17.12.2018.