Language of document :

Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 16. januar 2019 – Los prestatarios mod Globalcaja S.A. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de Primera Instancia de Albacete – Spanien)

(Sag C-617/18) 1

Processprog: spansk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 455 af 17.12.2018.