Language of document :

Euroopa Kohtu presidendi 16. jaanuari 2019. aasta määrus (Juzgado de primera Instancia de Albacete eelotsusetaotlus - Hispaania) – Los prestatarios versus Globalcaja S.A.

(kohtuasi C-617/18)1

Kohtumenetluse keel: hispaania

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 ELT C 455, 17.12.2018.