Language of document :

Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 16.1.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de Primera Instancia de Albacete – Espanja) – Los prestatarios v. Globalcaja S.A.

(asia C-617/18)1

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 EUVL C 455, 17.12.2018.