Language of document :

A Bíróság elnökének 2019. január 16-i végzése (a Juzgado de Primera Instancia de Albacete [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Los prestatarios kontra Globalcaja S. A.

(C-617/18. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: spanyol

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 HL C 455., 2018.12.17.