Language of document :

Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 16. janvāra rīkojums (Juzgado de Primera Instancia de Albacete (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Los prestatarios/Globalcaja S.A.

(Lieta C-617/18) 1

Tiesvedības valoda – spāņu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 OV C 455, 17.12.2018.