Language of document :

Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta Jannar 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado de Primera Instancia de Albacete - Spanja) – Los prestatarios vs Globalcaja S.A.

(Kawża C-617/18) 1

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1     ĠU C 455, 17.12.2018.