Language of document :

Ordonanța președintelui Curții din 16 ianuarie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de Primera Instancia de Albacete - Spania) – Los prestatarios/Globalcaja S.A.

(Cauza C-617/18) 1

Limba de procedură: spaniola

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

____________

1     JO C 455, 17.12.2018.