Language of document :

Sklep predsednika Sodišča z dne 16. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia de Albacete – Španija) – Los prestatarios/Globalcaja S.A.

(Zadeva C-617/18)1

Jezik postopka: španščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.

____________

1 UL C 455, 17.12.2018.