Language of document :

Beslut meddelat av domstolens ordförande den 16 januari 2019 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de Primera Instancia de Albacete - Spanien) – Los prestatarios mot Globalcaja S.A.

(Mål C-617/18)1

Rättegångsspråk: spanska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.

____________

1 EUT C 455, 17.12.2018.