Language of document :

2019 m. sausio 29 d. Ispanijos Karalystės pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo (devintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-219/10 RENV World Duty Free Group / Komisija

(Byla C-64/19 P)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama A. Sampol Pucurull

Kitos proceso šalys: World Duty Free Group, S.A., anksčiau Autogrill España, SA ir Europos Komisija

Į bylą įstojusios šalys ieškovės reikalavimams palaikyti pirmojoje instancijoje: Vokietijos Federacinė Respublika ir Airija

Apeliantės reikalavimai

Patenkinti šį apeliacinį skundą ir panaikinti 2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimą World Duty Free Group, S.A. / Europos Komisija1 byloje T-219/10 RENV;

panaikinti ginčijamo sprendimo 1 straipsnio 1 dalį tiek, kiek 2009 m. spalio 28 d. Komisijos sprendime 2011/5/EB2 dėl Ispanijos įgyvendinto perviršinės vertės mokesčio mažinimo įsigyjant didelę užsienio bendrovės akcijų dalį Nr. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) nagrinėjama mokesčių priemonė pripažinta kaip valstybės pagalba ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinis skundas grindžiamas vieninteliu pagrindu, kuriuo remiantis jis turėtų būti panaikintas. Ispanija tvirtina, kad Bendrasis Teismas padarė Sąjungos teisės klaidą, kaip ji suprantama pagal Bendrojo Teismo statuto 58 straipsnį, klaidingai aiškindamas SESV 107 straipsnio 1 dalį, konkrečiai kalbant, valstybės pagalbos atrankinio pobūdžio sąvoką, įtvirtintą minėtame straipsnyje. Šį vienintelį apeliacinio skundo pagrindą galima išskaidyti į keturias dalis:

Pirma, Ispanija tvirtina, kad Bendrasis Teismas suklydo nustatydamas mokesčių priemonės referencinę sistemą, kuri nesutampa su ginčijamame sprendime įtvirtinta sistema;

Antra, Ispanija mano, kad skundžiamu sprendimu padaryta teisės klaida, kiek jam nebuvo nustatyta, kad finansinio prestižo apmokestinimas yra bendroji priemonė arba nepriklausoma ar speciali sistema;

Trečia, Ispanija teigia, kad skundžiamu sprendimu taip pat padaryta teisės klaida neteisingai apibrėžiant referencinės sistemos tikslą ir neteisingai atliekant palyginimą, kurio reikalaujama Sprendime World Duty Free3 ;

Ketvirta, klaida, padaryta nustatant sudedamąją referencinės sistemos dalį, lėmusi teisės klaidą dėl įrodinėjimo pareigos paskirstymo.

____________

1 2018 m. lapkričio 15 d. Sprendimas World Duty Free Group / Komisija (T-219/10 RENV, EU:T:2018:784).

2 OL L 7, 2011, p. 48.

3 2016 m. gruodžio 21 d. Sprendimas Komisija / World Duty Free Group ir kt. (C-20/15 P ir C-21/15 P, EU:C:2016:981).