Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Judical da Comarca de Faro (Portugal) 28. detsembril 2018 – Rolibérica, Lda versus Autoridade para as Condições do Trabalho

(kohtuasi C-834/18)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Judical da Comarca de Faro

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Rolibérica, Lda

Vastustaja: Autoridade para as Condições do Trabalho

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 561/20061 tuleb tõlgendada nii, et sellega kehtestatakse kohustus, mille kohaselt kauba- ja reisijateveoga tegelevate juhtide iganädalane puhkeperiood peab algama ja lõppema perioodil, mis jääb ajavahemikku alates kell 00.00 esmaspäeval ja lõpetades kell 24.00 pühapäeval, või tuleb seda hoopis tõlgendada nii, et iganädalast puhkeaega võib terviklikult ja katkematult kasutada kahe töönädala vahel?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85 (ELT 2006, L 102, lk 1.