Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. prosinca 2018. uputio Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portugal) – Rolibérica, Lda protiv Autoridade para as Condições do Trabalho

(predmet C-834/18)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Judicial da Comarca de Faro

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Rolibérica, Lda

Tuženik: Autoridade para as Condições do Trabalho

Prethodno pitanje

Treba li Uredbu (EZ) br. 561/20061 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 tumačiti na način da tjedno razdoblje odmora za vozače u cestovnom prijevozu robe i putnika mora započeti i završiti između 00.00 sati u ponedjeljak i 24.00 sata u nedjelju ili se, suprotno tomu, taj odmor može u cijelosti i neprekidno koristiti između dva radna tjedna?

____________

1 Uredba (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 (SL 2006., L 102, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 6., str. 167. i ispravak u SL 2016., L 195, str. 83.)