Language of document :

2018 m. gruodžio 28 d. Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rolibérica, Lda / Autoridade para as Condições do Trabalho

(Byla C-834/18)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Judicial da Comarca de Faro

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Rolibérica Lda

Atsakovė: Autoridade para as Condições do Trabalho (Darbo sąlygų priežiūros tarnyba)

Prejudicinis klausimas

Ar 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/20061 galima aiškinti taip, kad krovinius ir keleivius vežančių kelių transporto vairuotojų kassavaitinis poilsio laikotarpis turi prasidėti ir baigtis laikotarpiu nuo pirmadienio 00.00 valandų iki sekmadienio 24.00 valandos, arba, atvirkščiai, pilnu nepertraukiamu kassavaitiniu poilsio laikotarpiu jie gali pasinaudoti tarp dviejų darbo savaičių?

____________

1 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006, p. 1).