Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portugalia) la 28 decembrie 2018 – Rolibérica, Lda/Autoridade para as Condições do Trabalho

(Cauza C-834/18)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal Judicial da Comarca de Faro

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Rolibérica, Lda

Pârâtă: Autoridade para as Condições do Trabalho

Întrebarea preliminară

Regulamentul (CE) nr. 561/20061 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 poate fi interpretat în sensul că impune ca perioada de repaus săptămânal a conducătorilor auto care se ocupă cu transportul rutier de mărfuri și de călători să înceapă și să se termine în perioada cuprinsă între ora 00.00 a zilei de luni și ora 24.00 a zilei de duminică sau, dimpotrivă, trebuie interpretat în sensul că se poate beneficia de perioada de repaus săptămânal în mod integral și neîntrerupt între două săptămâni de lucru?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (JO 2006, L 102, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 8, p. 214).