Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portugalska) 28. decembra 2018 – Rolibérica, Lda/Autoridade para as Condições do Trabalho

(Zadeva C-834/18)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Judicial da Comarca de Faro

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Rolibérica, Lda

Nasprotna stranka: Autoridade para as Condições do Trabalho

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je mogoče Uredbo (ES) št. 561/20061 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 razlagati tako, da določa, da se tedenski čas počitka za voznike, ki opravljajo prevoz blaga in potnikov po cesti, začne in konča med ponedeljkom ob 00.00 uri in nedeljo ob 24.00 uri, ali pa je ta počitek mogoče koristiti v celoti in neprekinjeno med dvema delovnima tednoma?

____________

1 Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL 2006, L 102, str. 1).