Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 12 Δεκεμβρίου 2018 το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έκτο τμήμα) στις 3 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση T-313/17, Wajos GmbH κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Υπόθεση C-783/18 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Αναιρεσείον: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωπος: D. Hanf)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Wajos GmbH

Αιτήματα

Το αναιρεσείον ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση,

να καταδικάσει τη Wajos GmbH στα δικαστικά έξοδα του EUIPO.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Κατά το EUIPO, η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση παραβιάζει το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 1 . Το Γενικό Δικαστήριο προέβη σε εσφαλμένη εξέταση κατά την εκτίμηση του διακριτικού χαρακτήρα του επίδικου σήματος, δεν εξέτασε το εν λόγω σήμα βάσει των κατάλληλων κριτηρίων και, επιπλέον, εφάρμοσε εσφαλμένα κριτήρια.

Η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση παραβιάζει περαιτέρω τα άρθρα 36 και 53, παράγραφος 1, του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν παρέχει ούτε στο αναιρεσείον ούτε στο Δικαστήριο τη δυνατότητα να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους το Γενικό Δικαστήριο κατέληξε στο ουσιώδες για το διατακτικό της αποφάσεώς του συμπέρασμα ότι η μορφή του επίδικου σήματος «είναι ασυνήθης, λαμβανομένων υπόψη των συνηθειών στους συγκεκριμένους τομείς».

____________

1 Κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα (EE 2009, L 78, σ. 1).