Language of document :

A Törvényszék (hatodik tanács) T-313/17. sz., Wajos GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala ügyben 2018. október 3-án hozott ítélete ellen az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala által 2018. december 12-én benyújtott fellebbezés

(C-783/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: D. Hanf meghatalmazott)

A másik fél az eljárásban: Wajos GmbH

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

a Wajos GmbH-t kötelezze az EUIPO részéről felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A megtámadott ítélet az EUIPO álláspontja szerint sérti a 207/2009 rendelet1 7. cikke (1) bekezdése b) pontját. A Törvényszék a vitatott védjegy megkülönböztető képességének megítélésénél nem megfelelő vizsgálati mércét alkalmazott, nem vizsgálta meg a releváns kritériumokat, és téves vizsgálati szempontokat vett figyelembe.

A megtámadott ítélet ezenkívül sérti az Európai Unió Bírósága alapokmányának 36. cikkét és 53. cikkének (1) bekezdését, mivel sem fellebbező, sem a Bíróság számára nem teszi lehetővé annak rekonstruálását, hogy a Törvényszék milyen indokok alapján jutott az ítélet rendelkező része szempontjából mérvadó jelentőségű megállapításra, hogy a vitatott védjegy alakjának „az ágazatban szokásoshoz képest szokatlan jellege” van.

____________

1 A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 78., 1. o.; helyesbítés: HL 2017. L 142., 104. o.).