Language of document :

2018 m. gruodžio 12 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. spalio 3 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-313/17, Wajos GmbH / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

(Byla C-783/18 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama D. Hanf

Kita proceso šalis: Wajos GmbH

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą,

priteisti iš Wajos GmbH bylinėjimosi išlaidas, kurias patyrė EUIPO.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

EUIPO teigimu, skundžiamu sprendimu pažeidžiamas Reglamento (EB) Nr. 207/20091 7 straipsnio 1 dalies b punktas. Bendrasis Teismas klaidingai išnagrinėjo ginčijamo prekių ženklo skiriamuosius požymius, nenagrinėjo minėto prekių ženklo reikšmingų kriterijų atžvilgiu ir, be kita ko, taikė klaidingus nagrinėjimo kriterijus.

Skundžiamu sprendimu taip pat pažeidžiamas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnis ir 53 straipsnio 1 dalis tiek, kiek iš jo nei apeliantė, nei Teisingumo Teismas negali suprasti priežasčių, dėl kurių Bendrasis Teismas padarė išvadą, kuri yra lemiama sprendimo rezoliucinei daliai, kad ginčijamo prekių ženklo forma yra „išskirtinio pobūdžio, atsižvelgiant į įpročius aptariamuose sektoriuose“.

____________

1 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1).