Language of document :

Recurs introdus la 12 decembrie 2018 de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 3 octombrie 2018 în cauza T-313/17, Wajos GmbH/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

(Cauza C-783/18 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurent: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: D. Hanf, agent)

Cealaltă parte din procedură: Wajos GmbH

Concluziile recurentului

Reclamantul solicită Curții:

anularea hotărârii atacate;

obligarea Wajos GmbH la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Potrivit EUIPO, hotărârea atacată încalcă articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) 207/20091 . Tribunalul a efectuat o examinare eronată în ceea ce privește aprecierea caracterului distinctiv al mărcii în litigiu, nu a examinat marca în discuție din perspectiva criteriilor pertinente și, în plus, a aplicat criterii de examinare eronate.

Hotărârea atacată încalcă de asemenea articolul 36 și articolul 53 alineatul (1) din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, în condițiile care nu permite nici reclamantei și nici Curții să înțeleagă motivele pentru care Tribunalul a ajuns la concluzia, esențială pentru dispozitivul hotărârii, că forma mărcii în litigiu ar avea un „caracter excepțional, având în vedere uzanțele din sectoarele în cauză”.

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene, JO 2009, L 78, p. 1.