Language of document :

Pritožba, ki jo je Urad Evropske unije za intelektualno lastnino vložil 12. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 3. oktobra 2018 v zadevi T-313/17, Wajos GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

(Zadeva C-783/18 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnik: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: D. Hanf, agent)

Druga stranka v postopku: Wajos GmbH

Predloga

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo razveljavi;

družbi Wajos GmbH naloži plačilo stroškov, ki so nastali EUIPO.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Po mnenju EUIPO izpodbijana sodba krši člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/20091 . Splošno sodišče naj bi pri presoji razlikovalnega učinka sporne znamke uporabilo napačno merilo za to presojo, ne bi naj preizkusilo upoštevnih meril in uporabilo naj bi napačna merila za presojo.

Izpodbijana sodba naj bi poleg tega kršila člena 36 in 53(1) Statuta Sodišča Evropske unije, ker naj ne bi niti pritožniku niti Sodišču omogočala razumeti, iz katerih razlogov je Splošno sodišče prišlo do ugotovitve, ki je odločilna za izrek sodbe, da je oblika „glede na navade v sektorju nenavadna“.

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1).