Language of document :

2019 m. sausio 25 d. World Duty Free Group, S.A., buvusios Autogrill España, S.A. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo (devintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-219/10 RENV, World Duty Free Group / Komisija

(Byla C-51/19 P)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: World Duty Free Group, S.A., buvusi Autogrill España, S.A., atstovaujama advokatų J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero ir A. Lamadrid de Pablo

Į bylą įstojusios šalys ieškovės reikalavimams palaikyti pirmojoje instancijoje: Ispanijos Karalystė, Vokietijos Federacinė Respublika ir Airija

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimą.

Priimti ieškinį dėl panaikinimo ir galutinai panaikinti ginčijamą sprendimą.

Priteisti bylinėjimosi išlaidas iš Europos Komisijos.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

2018 m. lapkričio 15 d. Bendrasis Teismas priėmė sprendimą byloje T-219/10 RENV, World Duty Free Group, S.A. / Europos Komisija1 , dėl kurio paduodamas apeliacinis skundas. Sprendime atmestas apeliantės ieškinys dėl 2009 m. spalio 28 d. Europos Komisijos sprendimo2 dėl „finansinio prestižo“, reguliuojamo Ispanijos pelno mokesčio įstatymo 12.5 straipsnyje.

Grįsdama savo apeliacinį skundą apeliantė nurodo vienintelį pagrindą, susijusį su skundžiamame sprendime padarytomis teisės klaidomis aiškinant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalį dėl „atrankinio pobūdžio“ sąvokos.

Konkrečiai kalbant, apeliantė teigia, kad Bendrasis Teismas:

suklydo nustatydamas referencinį pagrindą per pirmą atrankinio pobūdžio analizės etapą;

suklydo nustatydamas tikslą, kuriuo remiantis lyginamos skirtingos teisinės ir faktinės situacijos per antrą atrankinio pobūdžio analizės etapą;

todėl taip pat suklydo priskirdamas įrodinėjimo pareigą ir taikydamas proporcingumo principą;

be to, suklydo analizuodamas tariamą priežastinio ryšio tarp negalėjimo įmonėms jungtis užsienyje ir akcijų įsigijimo užsienyje nebuvimą;

be to, suklydo atmesdamas tai, kad priemonę galima padalyti atsižvelgiant į kontrolės procentinę dalį;

be to, teisiškai neteisingai pagrįsdamas sprendimą keletą kartų pakeitė sprendimo pagrindus kitais savo pagrindais ir taip padarė papildomas teisės klaidas.

____________

1 2018 m. lapkričio 15 d. Sprendimas World Duty Free Group / Komisija (T-219/10 RENV, EU:T:2018:784).

2 2009 m. spalio 28 d. Komisijos sprendimas 2011/5/EB dėl Ispanijos įgyvendinto perviršinės vertės mokesčio mažinimo įsigyjant didelę užsienio bendrovės akcijų dalį Nr. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) (OL L 7, 2011, p. 48).