Language of document :

Žalba koju je 30. studenoga 2018. podnio Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) protiv rješenja Općeg suda (sedmo vijeće) od 28. rujna 2018. u predmetu T-713/17, Motex protiv Komisije

(predmet C-748/18 P)

Jezik postupka: mađarski

Stranke

Žalitelj: Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) (zastupnik: L. Szabó, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Svojom žalbom Motex Kft. od Suda zahtijeva da:

proglasi žalbu dopuštenom i osnovanom i posljedično ukine rješenje Općeg suda (sedmo vijeće) doneseno 28. rujna 2018. u predmetu T-713/17, Motex Kft./Komisija i dostavljeno žalitelju 2. listopada 2018.

isto tako, vrati predmet Općem sudu kako bi potonji odlučio o navedenom drugom i četvrtom razlogu nedopuštenosti.

usto, naloži tuženiku u prvostupanjskom postupku snošenje troškova prvostupanjskog i žalbenog postupka osim ako predmet ne bude vraćen Općem sudu, u kojem slučaju zahtijeva da ne donese odluku o navedenim troškovima, nego da se o njima odluči u konačnoj presudi.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

1.    Prvi žalbeni razlog

Žalitelj tvrdi da činjenica da je njegova tužba usmjerena na poništenje odluke o neospornosti u smislu članka 4. stavka 3. Uredbe br. 659/19991 , temelji njegovu tvrdnju o obrani njegovih postupovnih prava, zbog čega valja smatrati da se ta odluka odnosi na njega te da njegova tužba prešutno, upućivanjem, sadržava navod o pravnoj zaštiti.

2.    Drugi žalbeni razlog

Budući da je Opći sud protumačio priloge tužbi te je također odlučio o meritumu oslanjajući se na navedeno tumačenje, ne može utemeljeno isticati da nije obvezan u prilozima pronaći i identificirati razloge koje je naveo tužitelj.

Zahtjev Općeg suda da tužitelj navede „konkretne i opipljiveˮ učinke narušenosti tržišnog natjecanja u odnosu na njega i na taj način opravda da se pobijani pravni akt na njega izravno odnosi odražava se na činjeničnu ocjenu. Time se iskrivljuje zahtjev izravnog utjecaja.

3.    Treći žalbeni razlog

Budući da tuženik u postupku tvrdi da protiv pobijanih odluka nije moguće podnijeti pravno sredstvo jer nisu konačne s obzirom na to da još traje istraga, sudska odluka o tome treba prethoditi odluci o ostalim pitanjima u pogledu dopuštenosti.

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 93. Ugovora o EZ-u (SL 1999., L 83, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 4., str. 16.)