Language of document :

Recurs introdus la 30 noiembrie 2018 de Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a șaptea) din 28 septembrie 2018 în cauza T-713/17, Motex/Comisia

(Cauza C-748/18 P)

Limba de procedură: maghiara

Părțile

Recurentă: Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) (reprezentant: L. Szabó, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Prin recursul său, Motex Kft. solicită Curții:

declararea recursului ca admisibil și fondat și, în consecință, anularea Ordonanței Tribunalului (Camera a șaptea) din 28 septembrie 2018 în cauza T-713/17, Motex/Comisia, notificată recurentei la 1 octombrie 2018;

de asemenea, trimiterea cauzei la Tribunal, pentru ca acesta să se pronunțe asupra celei de a doua și a celei de a patra cauze de inadmisibilitate invocate;

în plus, obligarea pârâtei în primă instanță la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurilor în primă instanță și în recurs, cu excepția situației în care se trimite cauza la Tribunal, caz în care se solicită să nu se pronunțe nicio decizie cu privire la cheltuielile de judecată menționate, în privința cărora urmează să se dispună prin hotărârea definitivă.

Motivele și principalele argumente

1.    Primul motiv

Recurenta afirmă că faptul că cererea sa vizează anularea unei decizii de a nu ridica obiecții, în sensul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul nr. 659/19991 , stă la baza motivului său referitor la apărarea drepturilor sale procedurale, prin urmare trebuie să se considere că este parte interesată și că cererea sa se referă în mod implicit, prin aluzie, la protecția jurisdicțională.

2.    Al doilea motiv

Întrucât Tribunalul a interpretat anexele la cererea introductivă și, în temeiul acestei interpretări, s-a pronunțat asupra fondului, acesta nu este îndreptățit să afirme că nu este obligat să caute și să identifice, în anexe, motivele invocate de reclamantă.

Cerința Tribunalului ca reclamanta să indice efectele „concrete și tangibile” ale denaturării concurenței asupra situației sale și să demonstreze, astfel, că actul juridic atacat o afectează în mod direct are impact asupra aprecierii faptelor. În acest fel, se denaturează condiția afectării directe.

3.    Al treilea motiv

În măsura în care reclamanta susține, în cursul procedurii, că deciziile atacate nu pot fi contestate întrucât nu sunt definitive, dat fiind că ancheta este încă în curs, soluționarea de către instanță a acestui aspect trebuie să intervină înainte de soluționarea celorlalte aspecte în materie de admisibilitate.

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (JO 1999, L 83, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 41).