Language of document :

Pritožba, ki jo je Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) vložila 30. novembra 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 28. septembra 2018 v zadevi T-713/17, Motex/Komisija

(Zadeva C-748/18 P)

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Pritožnica: Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) (zastopnik: L. Szabó, ügyvéd)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Družba Motex Kft. s pritožbo Sodišču predlaga, naj:

pritožbo razglasi za dopustno in utemeljeno ter posledično razveljavi sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 28. septembra 2018 v zadevi T-713/17, Motex/Komisija, ki je bila pritožnici vročena 1. oktobra 2018,

zadevo vrne Splošnemu sodišču v odločanje glede drugega in četrtega ugovora nedopustnosti,

toženi stranki na prvi stopnji naloži plačilo stroškov postopka na prvi stopnji in pritožbenega postopka, razen če se zadeva vrne v odločanje Splošnemu sodišču, v tem primeru pa pridrži odločitev o stroških postopka na prvi stopnji in pritožbenega postopka za končno odločbo.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1.    Prvi pritožbeni razlog

Pritožnica trdi, da okoliščina, da se njen predlog nanaša na razglasitev ničnosti odločbe o nevložitvi ugovorov na podlagi člena 4(3) Uredbe št. 659/19991 utemeljuje njeno trditev v zvezi z varstvom njenih postopkovnih pravic, zaradi česar bi jo bilo treba šteti za zadevno stranko, in da njen predlog implicitno vsebuje trditev v zvezi z uveljavljanja pravnega varstva.

2.    Drugi pritožbeni razlog

Ob upoštevanju dejstva, da je Splošno sodišče razložilo priloge k tožbi, na podlagi te razlage pa odločilo v zadevi, se ni mogoče veljavno sklicevati na to, da ni bilo zavezano k temu, da razišče in opredeli tožbene razloge, ki jih navaja tožeča stranka v teh prilogah.

Zahteva Splošnega sodišča, da mora tožeča stranka navesti „konkretne in oprijemljive“ učinke, ki izhajajo iz izkrivljanja konkurence v njenem položaju, in tako dokazati, da se izpodbijani akt nanjo neposredno nanaša, vpliva na presojo dejstev s strani Splošnega sodišča. S tem se izkrivlja predpostavka neposrednega nanašanja.

3.    Tretji pritožbeni razlog

Ker se je tožena stranka v postopku sklicevala na to, da se izpodbijanih sklepov ne bi moglo izpodbijati, ker zato, ker preiskava še poteka, še niso postali dokončni, mora biti odločitev Sodišča v zvezi s tem sprejeta pred sprejetjem odločitve glede drugih vprašanj glede dopustnosti.

____________

1 Uredba Sveta (ES) 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 1, str. 339).