Language of document :

Žalba koju je 25. siječnja 2019. podnio Axa Mediterranean Holding, S.A. protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 15. studenoga 2018. u predmetu T-405/11, Axa Mediterranean protiv Komisije

(predmet C-54/19 P)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Axa Mediterranean Holding, S.A. (zastupnici: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero, A. Lamadrid de Pablo, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 15. studenoga 2018.,

prihvati tužbu za poništenje i konačno poništi pobijanu odluku, i

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Opći sud je 15. studenoga 2018. donio presudu u predmetu T-405/11, Axa Mediterranean Holding, S.A./Europska komisija1 , protiv koje je podnesena ova žalba. Presudom je odbijena žaliteljeva tužba protiv odluke Europske komisije od 12. siječnja 2011.2 , o „financijskom ugledu ”, uređenom člankom 12.5 Leya de Impuesto sobre Sociedades (španjolski Zakon o porezu na dobit).

U potporu svojoj žalbi žalitelj navodi jedan žalbeni razlog koji se odnosi na pogreške koje se tiču prava sadržane u pobijanoj presudi u pogledu tumačenja članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s pojmom „selektivnost”.

Žalitelj osobito tvrdi da je Opći sud:

počinio pogrešku u određivanju referentnog sustava u prvoj fazi ispitivanja selektivnosti,

počinio pogrešku određivanja cilja u odnosu na koji se uspoređuju činjenične i pravne situacije tijekom druge faze ispitivanja selektivnosti,

posljedično, također počinio pogrešku u pogledu dodjele tereta dokazivanja i u primjeni načela proporcionalnosti,

podredno, počinio pogrešku u svojem ispitivanju navodnog nepostojanja dokaza o uzročnoj vezi između nemogućnosti poduzetnikâ za spajanje u inozemstvu i stjecanja inozemnih udjela, i

podredno, počinio pogrešku odbacivši odvojivost mjere ovisno o postotku kontrole,

osim što je nastavio nepravilno pravno rasuđivanje, Opći je sud na mnogim navedenim mjestima nadomjestio rasuđivanje iz odluke različitim i vlastitim rasuđivanjem, zbog čega je počinio dodatne pogreške koje se tiču prava.

____________

1 Presuda od 15. studenoga 2018., Axa Mediterranean/Komisija (T-405/11, neobjavljena, EU:T:2018:780)

2 Odluka Komisije 2011/282/EU od 12. siječnja 2011. o poreznoj amortizaciji financijskog ugleda (goodwilla) kod stjecanja inozemnih udjela C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) koju provodi Španjolska (SL 2011., L 135, str. 1.) [neslužbeni prijevod]