Language of document :

Žalba koju je 29. siječnja 2019. podnijela Kraljevina Španjolska protiv presude Općeg suda (deveto prošireno vijeće) od 15. studenoga 2018. u predmetu T-399/11 RENV, Banco Santander i Santusa protiv Komisije

(predmet C-65/19 P)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Kraljevina Španjolska (zastupnik: M. A. Sampol Pucurull, agent)

Druge stranke u postupku: Banco Santander, S.A., Santusa Holding, S.L. i Europska komisija

Intervenijenti u potporu tužitelju u prvom stupnju: Savezna Republika Njemačka i Irska

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Općeg suda zahtijeva da:

prihvati ovu žalbu i ukine presudu Općeg suda od 15. studenoga 2018. u predmetu T-399/11 RENV Banco Santander, S.A. i Santusa Holding, S.L./Europska komisija1 ,

poništi članak 1. stavak 1. pobijane odluke jer se u Odluci Komisije 2011/282/EU od 12. siječnja 2011. o poreznoj amortizaciji financijskog ugleda (goodwilla) kod stjecanja inozemnih udjela C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) koju provodi Španjolska2 smatra da predmetna porezna mjera čini državnu potporu i

naloži tuženiku u prvostupanjskom postupku snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalba se temelji na jednom žalbenom razlogu koji bi trebao dovesti do ukidanja pobijane presude. Španjolska tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava Unije u smislu članka 58. Statuta Suda Europske unije time što je pogrešno protumačio članak 107. stavak 1. Ugovora, osobito pojam selektivnosti državnih potpora sadržan u navedenom članku. Taj se jedan žalbeni razlog može podijeliti na četiri dijela:

kao prvo, Španjolska smatra da Opći sud griješi u određivanju referentnog okvira porezne mjere, koji nije u skladu s pobijanom odlukom,

kao drugo, Španjolska smatra da je u pobijanoj presudi sadržana pogreška koja se tiče prava jer Opći sud nije smatrao da porezni tretman financijskog ugleda (goodwilla) opća mjera ili autonomni ili vlastiti referentni okvir,

kao treće, Španjolska tvrdi da je u toj presudi sadržana pogreška koja se tiče prava isto tako zbog netočne definicije cilja referentnog okvira te da je u njoj pogrešno ispitana usporedivost, što zahtijeva presuda World Duty Free, donesena u žalbenom postupku 3 (predmet C-20/15 P i C-21/15 P),

kao četvrto, pogreška u pogledu utvrđenja elementa koji čini referentni okvir podrazumijeva pogrešku koja se tiče prava u pogledu dodjele tereta dokazivanja.

____________

1 Presuda od 15. studenoga 2018., Banco Santander i Santusa/Komisija (T-399/11 RENV, EU:T:2018:787)

2 SL 2011., L 135, str. 1. [neslužbeni prijevod]

3 Presuda od 21. prosinca 2016., Komisija/World Duty Free Group i drugi (C-20/15 P i C-21/15 P, EU:C:2016:981)