Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione tributaria provinciale di Parma (Itálie) dne 14. prosince 2018 – Stanleyparma Sas, Stanleybet Malta Ltd v. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna – SOT Parma

(Věc C-788/18)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Commissione tributaria provinciale di Parma

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Stanleyparma Sas, Stanleybet Malta Ltd

Žalovaný: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna – SOT Parma

Předběžné otázky

Musí být články 56, 57 a 52 Smlouvy o fungování Evropské unie, judikatura Soudního dvora v oblasti služeb hazardních her a sázek obsažená zejména v rozsudcích Gambelli (věc C-243/01), Placanica (věc C-338/04), Costa a Cifone (spojené věci C-72/10 a C-77/10) a Laezza (věc C-375/14) a v oblasti daňové diskriminace, zejména rozsudky Lindman (věc C-42/02), Komise v. Španělsko (věc C-153/08) a Blanco a Fabretti (spojené věci C-344/13 a C-367/13) a zásady unijního práva týkající se rovného zacházení a zákazu diskriminace, a to i ve světle rozsudku Corte Costituzionale (Ústavní soud) ze dne 23. ledna 2018, vykládány v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je předmětná italská právní úprava, která stanoví, že vnitrostátní zprostředkovatelé přenosu dat hazardních her na účet provozovatelů sázkových kanceláří, kteří jsou usazeni v jiném členském státě Evropské unie a zejména ti, kteří mají charakteristiky společnosti Stanleybet Malta Ltd., a případně tito provozovatelé sázkových kanceláří společně se svými vnitrostátními zprostředkovateli, podléhají jednotné dani ze sázek a tipovacích soutěží stanovené v článcích 1 až 3 legislativního nařízení č. 504 ze dne 23. prosince 1998, ve znění čl. 1 odst. 66 písm. b) zákona o stabilitě z roku 2011?

Musí být články 56, 57 a 52 Smlouvy o fungování Evropské unie, judikatura Soudního dvora v oblasti služeb hazardních her a sázek obsažená zejména v rozsudcích Gambelli (věc C-243/01), Placanica (věc C-338/04), Costa a Cifone (spojené věci C-72/10 a C-77/10) a Laezza (věc C-375/14), a v oblasti daňové diskriminace, zejména rozsudky Lindman (věc C-42/02), Komise v. Španělsko (věc C-153/08) a Blanco a Fabretti (spojené věci C-344/13 a C-367/13), a zásady unijního práva týkající se rovného zacházení a zákazu diskriminace, a to i ve světle rozsudku Corte Costituzionale (Ústavní soud) ze dne 23. ledna 2018, vykládány v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je předmětná italská právní úprava, která stanoví, že pouze vnitrostátní zprostředkovatelé přenosu dat hazardních her na účet provozovatelů sázkových kanceláří, kteří jsou usazeni v jiném členském státě Evropské unie a zejména ti, kteří mají charakteristiky společnosti Stanleybet Malta Ltd., a nikoli také vnitrostátní zprostředkovatelé přenosu dat hazardních her na účet provozovatelů sázkových kanceláří, kteří jsou držiteli státní koncese a vykonávají stejnou činnost, podléhají jednotné dani ze sázek a tipovacích soutěží stanovené v článcích 1 až 3 legislativního nařízení č. 504 ze dne 23. prosince 1998, ve znění čl. 1 odst. 66 písm. b) zákona o stabilitě z roku 2011?

Brání články 52, 56 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, judikatura Soudního dvora v oblasti hazardních her a sázek a zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace, a to i ve světle rozsudku Corte Costituzionale (Ústavní soudu) ze dne 23. ledna 2018, takové vnitrostátní právní úpravě, jako je italská právní úprava uvedená čl. 1 odst. 644 písm. g) zákona č. 190/2014, která vnitrostátním zprostředkovatelům přenosu dat hazardních her na účet provozovatelů sázkových kanceláří, kteří jsou usazeni v jiném členském státě Evropské unie a zejména těm, kteří mají charakteristiky společnosti Stanleybet Malta Ltd., a případně tito provozovatelé sázkových kanceláří společně se svými vnitrostátními zprostředkovateli, ukládá povinnost zaplatit jednotnou daň ze sázek a tipovacích soutěží podle legislativního nařízení č. 504/1998 o paušálním základu daně, který se rovná trojnásobku průměru hodnoty příjmu sázek uskutečněnému v kraji, kde dochází k provozování nebo příjmu sázek, odvozenému z údajů zaznamenaných ve vnitrostátním totalizátoru za zdaňovací období předcházející referenčnímu období?

____________