Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia) on esittänyt 14.12.2018 – Stanleyparma Sas ja Stanleybet Malta Ltd v. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna – SOT Parma

(asia C-788/18)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Commissione tributaria provinciale di Parma

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Stanleyparma Sas ja Stanleybet Malta Ltd

Vastaaja: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna – SOT Parma

Ennakkoratkaisukysymykset

Kun huomioon otetaan myös Italian perustuslakituomioistuimen 23.1.2018 antama tuomio, onko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56, 57 ja 52 artiklaa, onnenpeli- ja vedonlyöntipalveluja koskevaa ja erityisesti tuomioissa Gambelli (C-243/01, EU:C:2003:597), Placanica (C-338/04, EU:C:2007:133), Costa ja Cifone (C-72/10 ja C-77/10, EU:C:2012:80) sekä Laezza (C-375/14, EU:C:2016:60) muotoiltua unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, verosyrjintää koskevaa ja erityisesti tuomioissa Lindman (C-42/02, EU:C:2003:613), komissio v. Espanja (C-153/08, EU:C:2009:618) ja Blanco ja Fabretti (C-344/13 ja C 367/13, EU:C:2014:2311) muotoiltua unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä sekä yhdenvertaista kohtelua ja syrjintäkieltoa koskevia unionin oikeusperiaatteita tulkittava niin, että ne ovat esteenä nyt tarkasteltavan italialaisen lainsäädännön kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan 23.12.1998 annetun asetuksen (decreto legislativo) nro 504 1–3 §:ssä, sellaisina kuin niitä on muutettu vuoden 2011 vakauslain 1 §:n 66 momentin b alakohdalla, tarkoitettua veikkauksesta ja vedonlyönnistä kannettavaa yhtenäisveroa ovat velvollisia maksamaan kotimaiset pelitietojen välittäjät, jotka toimivat Stanleybet Malta Ltd:n kaltaisten, toisiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden vedonvälittäjien lukuun, ja mahdollisesti vedonvälittäjät itse yhteisvastuullisesti kotimaisten pelitietojen välittäjien kanssa?

Kun huomioon otetaan myös Italian perustuslakituomioistuimen 23.1.2018 antama tuomio, onko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56, 57 ja 52 artiklaa, onnenpeli- ja vedonlyöntipalveluja koskevaa ja erityisesti tuomioissa Gambelli (C-243/01, EU:C:2003:597), Placanica (C-338/04, EU:C:2007:133), Costa ja Cifone (C-72/10 ja C-77/10, EU:C:2012:80) sekä Laezza (C-375/14, EU:C:2016:60) muotoiltua unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, verosyrjintää koskevaa ja erityisesti tuomioissa Lindman (C-42/02, EU:C:2003:613), komissio v. Espanja (C-153/08, EU:C:2009:618) ja Blanco ja Fabretti (C-344/13 ja C 367/13, EU:C:2014:2311) muotoiltua unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä sekä yhdenvertaista kohtelua ja syrjintäkieltoa koskevia unionin oikeusperiaatteita tulkittava niin, että ne ovat esteenä nyt tarkasteltavan italialaisen lainsäädännön kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan 23.12.1998 annetun asetuksen (decreto legislativo) nro 504 1–3 §:ssä, sellaisina kuin niitä on muutettu vuoden 2011 vakauslain 1 §:n 66 momentin b alakohdalla, tarkoitettua veikkauksesta ja vedonlyönnistä kannettavaa yhtenäisveroa ovat velvollisia maksamaan pelkästään kotimaiset pelitietojen välittäjät, jotka toimivat Stanleybet Malta Ltd:n kaltaisten, toisiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden vedonvälittäjien lukuun, mutta eivät sen sijaan valtion konsession saaneiden vedonvälittäjien lukuun toimivat kotimaiset pelitietojen välittäjät, jotka harjoittavat samaa toimintaa?

Kun huomioon otetaan myös Italian perustuslakituomioistuimen 23.1.2018 antama tuomio, ovatko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 52 artikla sekä 56 artikla ja sitä seuraavat artiklat, onnenpeli- ja vedonlyöntipalveluja koskeva unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö ja yhdenvertaista kohtelua ja syrjimättömyyttä koskevat unionin oikeusperiaatteet esteenä lain nro 190/2014 1 §:n 644 momentin g alakohdassa säädetyn italialaisen lainsäädännön kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan kotimaisten pelitietojen välittäjien, jotka toimivat Stanleybet Malta Ltd:n kaltaisten, toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon sijoittautuneiden vedonvälittäjien lukuun, ja mahdollisesti vedonvälittäjien itse yhteisvastuullisesti kotimaisten pelitietojen välittäjien kanssa on maksettava asetuksessa (decreto legislativo) nro 504/1998 tarkoitettu vedonlyönnistä kannettava yhtenäisvero kiinteämääräisestä veronalaisesta määrästä, joka on yhtä suuri kuin siitä maakunnasta, jossa liikeyritys tai keräyspiste toimii, kerättyjen määrien keskiarvo kerrottuna kolmella, määritettynä valtakunnallisen keskusyksikön viitekautta edeltävältä verokaudelta tallentamien tietojen perusteella?

____________