Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. prosinca 2018. uputila Commissione tributaria provinciale di Parma (Italija) – Stanleyparma Sas, Stanleybet Malta Ltd protiv Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna – SOT Parma

(predmet C-788/18)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Commissione tributaria provinciale di Parma

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Stanleyparma Sas, Stanleybet Malta Ltd

Tuženik: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna – SOT Parma

Prethodna pitanja

Treba li članke 56., 57. i 52. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, sudsku praksu Suda Europske unije u području pružanja usluga igara na sreću i klađenja, na koje se osobito odnose presude Gambelli (predmet C-243/01), Placanica (predmet C-338/04), Costa i Cifone (spojeni predmeti C-72/10 i C-77/10) i Laezza (predmet C-375/14), te u području porezne diskriminacije, na koje se osobito odnose presude Lindman (predmet C-42/02), Komisija protiv Španjolske (predmet C-153/08) te Blanco i Fabretti (spojeni predmeti C-344/13 i C-367/13), kao i načela prava Unije koja se odnose na jednako postupanje i nediskriminaciju, i s obzirom na presudu Ustavnog suda od 23. siječnja 2018., tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis poput onog talijanskog o kojem je riječ u ovom slučaju, kojim je predviđeno oporezivanje jedinstvenim porezom na klađenje i igre na sreću iz članaka 1. do 3. Zakonodavne uredbe br. 504 od 23. prosinca 1998., kako su izmijenjeni člankom 1. stavkom 66. točkom (b) Zakona o stabilnosti iz 2011., nacionalnih posrednika za prijenos podataka o igrama na sreću za račun organizatorâ klađenja sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, a osobito onih koji imaju značajke društva Stanleybet Malta Ltd., i eventualno sâmih organizatora klađenja solidarno s njihovim nacionalnim posrednicima?

Treba li članke 56., 57. i 52. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, sudsku praksu Suda Europske unije u području pružanja usluga igara na sreću i klađenja, na koje se osobito odnose presude Gambelli (predmet C-243/01), Placanica (predmet C-338/04), Costa i Cifone (spojeni predmeti C-72/10 i C-77/10) i Laezza (predmet C-375/14), te u području porezne diskriminacije, na koje se osobito odnose presude Lindman (predmet C-42/02), Komisija protiv Španjolske (predmet C-153/08) te Blanco i Fabretti (spojeni predmeti C-344/13 i C-367/13), kao i načela prava Unije koja se odnose na jednako postupanje i nediskriminaciju, i s obzirom na presudu Ustavnog suda od 23. siječnja 2018., tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis poput onog talijanskog o kojem je riječ u ovom slučaju kojim je predviđeno oporezivanje jedinstvenim porezom na klađenje i igre na sreću iz članaka 1. do 3. Zakonodavne uredbe br. 504 od 23. prosinca 1998., kako su izmijenjeni člankom 1. stavkom 66. točkom (b) Zakona o stabilnosti iz 2011., isključivo nacionalnih posrednika koji prenose podatke o igri za račun organizatorâ klađenja sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, a osobito onih koji imaju značajke društva Stanleybet Malta Ltd., a ne i nacionalnih posrednika koji podatke o igrama na sreću prenose za račun organizatorâ klađenja koji imaju državnu koncesiju, a obavljaju istu djelatnost?

Protivi li se člancima 52., 56. i sljedećima Ugovora o funkcioniranju Europske unije, sudskoj praksi Suda Europske unije u području pružanja usluga igara na sreću i klađenja te načelima jednakog postupanja i nediskriminacije, i s obzirom na presudu Ustavnog suda od 23. siječnja 2018., nacionalni propis poput onog talijanskog iz članka 1. stavka 644. točke (g) Zakona 190/2014 kojim se propisuje da su nacionalni posrednici koji podatke o igrama na sreću prenose za račun organizatorâ klađenja sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, a osobito oni koji imaju značajke društva Stanleybet Malta Ltd., i eventualno sâmi organizatori klađenja solidarno s njihovim nacionalnim posrednicima dužni plaćati jedinstveni porez na klađenje iz Zakonodavne uredbe 504/1998 na paušalni oporezivi iznos koji odgovara trostrukoj prosječnoj vrijednosti uloga prikupljenih u pokrajini gdje se obavlja djelatnost ili gdje se nalazi mjesto prikupljanja uloga i koji proizlazi iz podataka zabilježenih u nacionalnom totalizatoru za porezno razdoblje koje prethodi referentnom poreznom razdoblju?

____________