Language of document :

2018 m. gruodžio 14 d. Commissione tributaria provinciale di Parma (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Stanleyparma Sas, Stanleybet Malta Ltd / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna – SOT Parma

(Byla C-788/18)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Commissione tributaria provinciale di Parma

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: Stanleyparma Sas, Stanleybet Malta Ltd 

Atsakovė: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna – SOT Parma

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 52, 56 ir 57 straipsniai, Teisingumo Teismo jurisprudencija lošimų ir lažybų klausimais, visų pirma Sprendimai Gambelli (byla C-243/01), Placanica (byla C-338/04), Costa e Cifone (sujungtos bylos C-72/10 ir C-77/10) ir Laezza (byla C-375/14), ir mokestinės diskriminacijos klausimais, visų pirma Sprendimai Lindman (byla C-42/02), Komisija / Ispanija (byla C-l53/08), ir Blanco ir Fabretti (sujungtos bylos C-344/13 ir C-367/13), Sąjungos teisėje įtvirtinti vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai ir Corte Costituzionale 2018 m. sausio 23 d. sprendimas turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiamos tokie nacionalinės teisės aktai kaip nagrinėjami Italijos teisės aktai, t. y. 1998 m. gruodžio 23 d. Decreto legislativo n. 504 (Įstatyminis dekretas Nr. 504) 1–3 straipsniai, iš dalies pakeisti Legge di Stabilità 2011 (2011 m. Stabilumo įstatymas) 1 straipsnio 66 dalies b punktu, pagal kuriuos bendrasis lažybų ir statymų mokestis taikomas nacionaliniams tarpininkams, lošimų duomenis perduodantiems lažybų organizatorių, kurie yra įsisteigę kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, konkrečiai pasižyminčių tokiomis savybėmis kaip antai bendrovė Stanleybet Malta Ltd, vardu, ir, galbūt, solidariai su nacionaliniais tarpininkais šiems lažybų organizatoriams?

2.    Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 52, 56 ir 57 straipsniai, Teisingumo Teismo jurisprudencija lošimų ir lažybų klausimais, visų pirma Sprendimai Gambelli (byla C-243/01), Placanica (byla C-338/04), Costa e Cifone (sujungtos bylos C-72/10 ir C-77/10) ir Laezza (byla C-375/14), ir mokestinės diskriminacijos klausimais, visų pirma Sprendimai Lindman (byla C-42/02), Komisija / Ispanija (byla C-l53/08), ir Blanco ir Fabretti (sujungtos bylos C-344/13 ir C-367/13), Sąjungos teisėje įtvirtinti vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai ir Corte Costituzionale 2018 m. sausio 23 d. sprendimas turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiami tokie nacionalinės teisės aktai kaip nagrinėjami Italijos teisės aktai, t. y. 1998 m. gruodžio 23 d. Decreto legislativo n. 504 (Įstatyminis dekretas Nr. 504) 1–3 straipsniai, iš dalies pakeisti Legge di Stabilità 2011 (2011 m. Stabilumo įstatymas) 1 straipsnio 66 dalies b punktu, pagal kuriuos bendrasis lažybų ir statymų mokestis taikomas tiktai nacionaliniams tarpininkams, lošimų duomenis perduodantiems lažybų organizatorių, kurie yra įsisteigę kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, konkrečiai pasižyminčių tokiomis savybėmis kaip antai bendrovė Stanleybet Malta Ltd, vardu, bet ne tokią pat veiklą vykdantiems nacionaliniams tarpininkams, kurie žaidimų duomenis perduoda valstybės koncesiją turinčių lažybų organizatorių vardu?

3.    Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 52, 56 ir paskesni straipsniai, Teisingumo Teismo jurisprudencija dėl lošimų ir lažybų paslaugų, vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai, atsižvelgiant ir į Corte Costituzionale 2018 m. sausio 23 d. sprendimą, yra draudžiamos tokios nacionalinės teisės nuostatos, kaip antai Legge 190/2014 (Įstatymas 190/2014) 1 straipsnio 644 dalies g punktas, kuriame reikalaujama, kad nacionaliniai tarpininkai, lošimų duomenis perduodantys lažybų organizatorių, kurie yra įsisteigę kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, konkrečiai pasižyminčių tokiomis savybėmis kaip antai bendrovė Stanleybet Malta Ltd, vardu, ir, galbūt, solidariai su savo nacionaliniais tarpininkais ir patys lažybų organizatoriai mokėtų Įstatyminiame dekrete Nr. 504/1998 nustatytą bendrąjį lažybų ir statymų mokestį nuo fiksuotos apmokestinamosios sumos, t. y. provincijos, kurioje vykdoma veikla arba yra įsteigtas surinkimo punktas, surinktų įmokų, įregistruotų nacionaliniame totalizatoriuje per iki referencinio laikotarpio ėjusį mokestinį laikotarpį, vidurkio trigubos sumos?

____________