Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia) la 14 decembrie 2018 – Stanleyparma Sas, Stanleybet Malta Ltd/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna – SOT Parma

(Cauza C-788/18)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Commissione tributaria provinciale di Parma

Părțile din procedura principală

Reclamante: Stanleyparma Sas, Stanleybet Malta Ltd

Pârâtă: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna – SOT Parma

Întrebările preliminare

1)    Articolele 56, 57 și 52 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, jurisprudența Curții de Justiție în materia serviciilor de jocuri și de pariuri, în special Hotărârile Gambelli (C-243/01), Placanica (C-338/04), Costa și Cifone (C-72/10 și C-77/10) și Laezza (C-375/14), și în materia discriminării fiscale, în special Hotărârile Lindman (C-42/02), Comisia/Spania (C-153/08) și Blanco și Fabretti (C-344/13 și C-367/13), precum și principiile dreptului Uniunii privind egalitatea de tratament și nediscriminarea, având în vedere și hotărârea pronunțată de Corte Costituzionale [Curtea Constituțională] la 23 ianuarie 2018, trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale precum reglementarea italiană în cauză, care prevede supunerea la plata impozitului unic pe concursuri de pronosticuri și pe pariuri prevăzut la articolele 1 și 3 din Decretul legislativ nr. 504 din 23 decembrie 1998, astfel cum au fost modificate prin articolul 1 alineatul 66 litera b) din Legea stabilității din 2011, a intermediarilor naționali de transmitere a datelor de joc în numele unor operatori de pariuri stabiliți într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în special al celor care au caracteristicile societății Stanleybet Malta Ltd., și eventual a operatorilor de pariuri înșiși în solidar cu intermediarii lor naționali?

2)    Articolele 56, 57 și 52 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, jurisprudența Curții de Justiție în materia serviciilor de jocuri și de pariuri, în special Hotărârile Gambelli (C-243/01), Placanica (C-338/04), Costa și Cifone (C-72/10 și C-77/10) și Laezza (C-375/14), și în materia discriminării fiscale, în special Hotărârile Lindman (C-42/02), Comisia/Spania (C-153/08) și Blanco și Fabretti (C-344/13 și C-367/13), precum și principiile dreptului Uniunii privind egalitatea de tratament și nediscriminarea, având în vedere și hotărârea pronunțată de Corte Costituzionale [Curtea Constituțională] la 23 ianuarie 2018, trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale precum reglementarea italiană în cauză, care prevede supunerea la plata impozitului unic pe concursuri de pronosticuri și pe pariuri prevăzut la articolele 1 și 3 din Decretul legislativ nr. 504 din 23 decembrie 1998, astfel cum au fost modificate prin articolul 1 alineatul 66 litera b) din Legea stabilității din 2011, numai a intermediarilor naționali de transmitere a datelor de joc în numele unor operatori de pariuri stabiliți într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în special al celor care au caracteristicile societății Stanleybet Malta Ltd., iar nu și a intermediarilor naționali de transmitere a datelor de joc în numele unor operatori de pariuri care dispun de concesiune din partea statului și care desfășoară aceeași activitate?

3)    Articolul 52 și articolul 56 și următoarele din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, jurisprudența Curții de Justiție în materia serviciilor de jocuri și de pariuri și principiile egalității de tratament și nediscriminării, având în vedere și hotărârea pronunțată de Corte Costituzionale [Curtea Constituțională] la 23 ianuarie 2018, se opun unei reglementări naționale precum reglementarea italiană de la articolul 1 alineatul 644 litera g) din Legea nr. 190/2014, care impune intermediarilor naționali de transmitere a datelor de joc în numele unor operatori de pariuri stabiliți într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în special al celor care au caracteristicile societății Stanleybet Malta Ltd., și eventual operatorilor de pariuri înșiși în solidar cu intermediarii lor naționali, plata impozitului unic pe pariuri prevăzut de Decretul legislativ nr. 504/1998 asupra unei baze de impozitare forfetare care coincide cu triplul mediei colectării efectuate în provincia în care este situat punctul de exercitare a activității sau de colectare, dedusă din datele înregistrate în sistemul informatic național al pariurilor mutuale pentru perioada fiscală anterioară celei de referință?

____________