Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione tributaria provinciale di Parma (Italija) 14. decembra 2018 – Stanleyparma Sas, Stanleybet Malta Ltd/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna – SOT Parma

(Zadeva C-788/18)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Commissione tributaria provinciale di Parma

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Stanleyparma Sas, Stanleybet Malta Ltd

Tožena stranka: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna – SOT Parma

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člene 56, 57 in 52 Pogodbe o delovanju Evropske unije, sodno prakso Sodišča Evropske unije s področja iger na srečo in stav, ki izhaja zlasti iz sodb Gambelli (C-243/01), Placanica (C-338/04), Costa in Cifone (združeni zadevi C-72/10 in C-77/10) ter Laezza (C-375/14), in s področja davčne diskriminacije, ki izhaja zlasti iz sodb Lindman (C-42/02), Komisija/Španija (C-l53/08) ter Bianco in Fabretti (združeni zadevi C-344/13 in C-367/13), ter načeli prava Unije v zvezi z enakim obravnavanjem in prepovedjo diskriminacije, tudi z vidika sodbe Corte Costituzionale (ustavno sodišče) z dne 23. januarja 2018, razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni zakonodaji, kakršna je italijanska, ki se obravnava v tem sporu in ki določa, da so za plačilo enotnega davka na stave in napovedne igre iz členov od 1 do 3 zakonske uredbe št. 504 z dne 23. decembra 1998, kakor so bili spremenjeni s členom 1(66)(b) zakona o stabilnosti za leto 2011, zavezani nacionalni posredniki pri prenosu igralnih podatkov za račun ponudnikov stav s sedežem v drugi državi članici Evropske unije, zlasti tisti, ki so podobni družbi Stanleybet Malta Ltd, ter eventualno sami ponudniki stav, solidarno s svojimi nacionalnimi posredniki?

2.    Ali je treba člene 56, 57 in 52 Pogodbe o delovanju Evropske unije, sodno prakso Sodišča Evropske unije s področja iger na srečo in stav, ki izhaja zlasti iz sodb Gambelli (C-243/01), Placanica (C-338/04), Costa in Cifone (združeni zadevi C-72/10 in C-77/10) ter Laezza (C-375/14), in s področja davčne diskriminacije, ki izhaja zlasti iz sodb Lindman (C-42/02), Komisija/Španija (C-C153/08) ter Bianco in Fabretti (združeni zadevi C-344/13 in C-367/13), ter načeli prava Unije v zvezi enakim obravnavanjem in prepovedjo diskriminacije, tudi z vidika sodbe Corte Costituzionale (ustavno sodišče) z dne 23. januarja 2018, razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni zakonodaji, kakršna je italijanska, ki se obravnava v tem sporu in ki določa, da so za plačilo enotnega davka na stave in napovedne igre iz členov od 1 do 3 zakonske uredbe št. 504 z dne 23. decembra 1998, kakor so bili spremenjeni s členom 1(66)(b) zakona o stabilnosti za leto 2011, zavezani zgolj nacionalni posredniki pri prenosu igralnih podatkov za račun ponudnikov stav s sedežem v drugi državi članici Evropske unije, zlasti tisti, ki so podobni družbi Stanleybet Malta Ltd, ne pa tudi nacionalni posredniki pri prenosu igralnih podatkov za račun ponudnikov stav, ki so imetniki državne koncesije in opravljajo isto dejavnost?

3.    Ali členi 52, 56 in naslednji Pogodbe o delovanju Evropske unije, sodna praksa Sodišča Evropske unije s področja iger na srečo in stav ter načeli enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije, tudi z vidika sodbe Corte Costituzionale (ustavno sodišče) z dne 23. januarja 2018, nasprotujejo nacionalni zakonodaji, kakršna je italijanska, ki v členu 1(644)(g) zakona št. 190/2014 določa, da se nacionalnim posrednikom pri prenosu igralnih podatkov za račun ponudnikov stav s sedežem v drugi državi članici Evropske unije, zlasti tistim, ki so podobni družbi Stanleybet Malta Ltd, ter eventualno samim ponudnikom stav, solidarno z njihovimi nacionalnimi posredniki, naloži plačilo enotnega davka na stave in napovedne igre iz zakonske uredbe št. 504/1998, ki se odmeri na podlagi pavšalne osnove, ki ustreza trikratniku povprečnega zneska stav, pobranih v pokrajini, kjer se nahaja subjekt ali kjer se pobirajo stave, ki se določi na podlagi podatkov, zabeleženih v nacionalnem totalizatorju v davčnem obdobju pred referenčnim obdobjem?

____________