Language of document :

Valitus, jonka OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) on tehnyt 27.11.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-708/17, OPS Újpest v. komissio, 28.9.2018 antamasta määräyksestä

(asia C-741/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Valittaja: OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) (edustaja: L. Szabó, ügyvéd)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että valitus voidaan ottaa tutkittavaksi ja että se on perusteltu, kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa OPS Újpest v. komissio (T-708/17, ei julkaistu, EU:T:2018:632) 28.9.2018 antaman määräyksen, joka annettiin tiedoksi valittajalle 2.10.2018;

palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tämä ratkaisisi toisen, kolmannen ja neljännen oikeudenkäyntiväitteen;

velvoittamaan komission korvaamaan ensimmäisessä oikeusasteessa ja unionin tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, jollei unionin tuomioistuin palauta asiaa yleiseen tuomioistuimeen, missä tapauksessa valittaja vaatii, ettei kyseinen tuomioistuin anna päätöstä ensimmäisessä oikeusasteessa ja unionin tuomioistuimessa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista tässä vaiheessa vaan vasta antaessaan lopullisen tuomion.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste

Valittajan mukaan oikeusvarmuuden periaate edellyttää, että osapuolet, joita asia koskee, tuntevat tarkasti niille lainsäädännöllä asetettujen velvollisuuksien ulottuvuuden, mikä voidaan taata vain siten, että kyseinen lainsäädäntö julkaistaan säännöllisesti sen adressaattien virallisella kielellä.

Jos oikeudellinen toimenpide on julkaistu sääntöjenvastaisesti, tiedoksiannolle asetetun menettelyllisen määräajan alkamisajankohta on määritettävä ensimmäisen pätevän tiedoksiannon ajankohdan perusteella.

Toinen valitusperuste

Vastaaja on menettelyn kuluessa väittänyt, ettei riidanalaisia päätöksiä voida riitauttaa, koska niitä ei voida pitää lopullisina päätöksinä sen vuoksi, että tutkinta on vielä kesken, joten unionin tuomioistuimen on ratkaistava tämä kysymys ennen kuin se lausuu tutkittavaksi ottamiseen liittyvistä muista kysymyksistä.

____________