Language of document :

Žalba koju je 27. studenoga 2018. podnio OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.)protiv rješenja Općeg suda (sedmo vijeće) od 28. rujna 2018. u predmetu T-708/17, OPS Újpest protiv Komisije

(predmet C-741/18 P)

Jezik postupka: mađarski

Stranke

Žalitelj: OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) (zastupnik: L. Szabó, ügyvéd)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Svojom žalbom OPS Újpest Kft. od Suda zahtijeva da:

žalbu utvrdi dopuštenom i osnovanom te stoga ukine rješenje Općeg suda (sedmo vijeće) doneseno 28. rujna 2018. u predmetu T-708/17, OPS Újpest/Komisija, dostavljeno žalitelju 2. listopada 2018.,

također, vrati predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje u pogledu drugog, treće i četvrtog prigovora nedopuštenosti,

usto, naloži tuženiku u prvom stupnju snošenje troškova prvostupanjskog i žalbenog postupka, osim ako se predmet vrati Općem sudu na ponovno suđenje, u kojem slučaju zahtijeva da se odluku o navedenim troškovima ne donese, nego da se o njima odluči u konačnoj presudi.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

1.    Prvi žalbeni razlog

Žalitelj navodi da načelo pravne sigurnosti zahtijeva da zainteresirane osobe znaju točan doseg svojih obveza koje im nameću na njih primjenjivi propisi, a što se može osigurati samo pravilnom objavom tih propisa na službenom jeziku adresata.

U slučaju pravnog akta koji nije pravilno objavljen, početak računanja postupovnih rokova povezanih s objavom treba se utvrditi na temelju datuma kada je izvršena prva pravilna objava.

2.    Drugi žalbeni razlog

Budući da je Komisija tijekom postupka tvrdila da tužba nije dopuštena jer odluke čije se ukidanje zahtijeva nisu konačne s obzirom na to da je istraga još u tijeku, sudska odluka u tom pogledu mora prethoditi odluci o ostalim pitanjima u vezi s dopuštenošću.

____________