Language of document :

2018 m. lapkričio 27 d. OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. rugsėjo 28 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-708/17 OPS Újpesti / Komisija

(Byla C-741/18 P)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Apeliantė: OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.), atstovaujama ügyvéd L. Szabó

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliaciniame skunde OPS Újpest Kft. Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti šį apeliacinį skundą priimtinu ir pagrįstu, todėl panaikinti 2018 m. rugsėjo 28 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimtą nutartį OPS Újpest / Komisija (byla T-708/17), apie kurią apeliantei pranešta 2018 m. spalio 2 d.

grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą dėl antrojo, trečiojo ir ketvirtojo nepriimtinumu grindžiamų prieštaravimų.

nurodyti atsakovei pirmojoje instancijoje padengti pirmojoje ir apeliacinėje instancijose patirtas bylinėjimosi išlaidas, nebent byla būtų grąžinta Bendrajam Teismui, tokiu atveju apeliantė prašo šioje stadijoje nepriimti sprendimo dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmojoje ir apeliacinėje instancijose, bet kad dėl jų būtų nuspręsta priimant galutinį sprendimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.    Pirmasis pagrindas

Apeliantė teigia, kad teisinio saugumo principas reikalauja, jog suinteresuotieji asmenys tiksliai žinotų pareigas, kurias jiems nustato jiems skirti teisės aktai, o tai gali būti užtikrinama tik tinkamai paskelbiant šiuos aktus adresato valstybine kalba.

Jeigu teisės aktas nebuvo tinkamai paskelbtas, procedūriniai terminai, susiję su įteikimu, turi būti pradedami skaičiuoti nuo pirmojo tinkamai atlikto įteikimo datos.

2.    Antrasis pagrindas

Kadangi vykstant procesui atsakovė tvirtino, kad ieškinys yra nepriimtinas, nes sprendimai, kuriuos prašoma pripažinti negaliojančiais, negali būti laikomi galutiniais sprendimais dėl dar vykstančio tyrimo, šį klausimą teismas turi išspręsti dar prieš priimdamas sprendimą dėl kitų su priimtinumu susijusių klausimų.

____________