Language of document :

Recurs introdus la 27 noiembrie 2018 de OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a șaptea) din 28 septembrie 2018 în cauza T-708/17, OPS Újpest/Comisia

(Cauza C-741/18 P)

Limba de procedură: maghiara

Părțile

Recurentă: OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) (reprezentant: L. Szabó, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Prin recursul său, OPS Újpest Kft. solicită Curții:

declararea recursului ca admisibil și fondat și, în consecință, anularea Ordonanței Tribunalului (Camera a șaptea) din 28 septembrie 2018 în cauza T-708/17, OPS Újpest/Comisia, notificată recurentei la 2 octombrie 2018;

de asemenea, trimiterea cauzei la Tribunal, pentru ca acesta să se pronunțe asupra celei de a doua, a celei de a treia și a celei de a patra cauze de inadmisibilitate invocate;

în plus, obligarea pârâtei în primă instanță la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurilor în primă instanță și în recurs, cu excepția situației în care se trimite cauza la Tribunal, caz în care se solicită să nu se pronunțe nicio decizie cu privire la cheltuielile de judecată menționate, în privința cărora urmează să se dispună prin hotărârea definitivă.

Motivele și principalele argumente

1.    Primul motiv

Reclamanta susține că principiul securităţii juridice cere ca persoanele interesate să cunoască cu exactitate întinderea obligațiilor care le sunt impuse prin reglementarea care li se aplică, fapt care poate fi garantat doar prin publicarea în conformitate cu legea a reglementării menționate, în limba oficială a destinatarului.

În cazul unui act juridic care nu a fost publicat în conformitate cu legea, data de la care încep să curgă termenele procedurale legate de notificare trebuie să fie stabilită în funcție de data la care a fost efectuată prima notificare conformă cu legea.

2.    Al doilea motiv

În măsura în care reclamanta susține, în cursul procedurii, că cererea nu este admisibilă întrucât deciziile a căror anulare se solicită nu sunt definitive, dat fiind că ancheta este încă în curs, soluționarea de către instanță a acestui aspect trebuie să intervină înainte de soluționarea celorlalte aspecte în materie de admisibilitate.

____________