Language of document :

Pritožba, ki jo je OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) vložila 27. novemrba 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 28. septembra 2018 v zadevi T-708/17, OPS Újpest/Komisija

(Zadeva C-741/18 P)

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Pritožnica: OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) (zastopnik: L. Szabó, ügyvéd)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

OPS Újpest Kft. s pritožbo Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je pritožba dopustna in utemeljena ter posledično razveljavi sklep Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 28. septembra 2018 v zadevi T-708/17, OPS Újpest/Komisija, ki je bil pritožnici vročen 2. oktobra 2018;

zadevo vrne Splošnemu sodišču, da to odloči o drugem, tretjem in četrtem ugovoru nedopustnosti;

toženi stranki na prvi stopnji naloži plačilo stroškov postopka na prvi stopnji in stroškov pritožbenega postopka, razen če se zadeva vrne v odločanje Splošnemu sodišču, pri čemer se v zadnjenavedenem primeru predlaga, naj se odločitev o navedenih stroških še ne sprejme, temveč naj se ta odločitev pridrži do izdaje končne sodbe.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1.    Prvi pritožbeni razlog

Pritožnica trdi, da načelo pravne varnosti zahteva, da zainteresirane osebe natančno poznajo obseg obveznosti, ki so jim naložene z zakonodajo, ki velja zanje, kar je mogoče zagotoviti samo z zakonito objavo zadevne zakonodaje v uradnem jeziku naslovnika.

V primeru pravnega akta, ki ni bil zakonito objavljen, je treba začetek teka procesnih rokov, ki so vezani na vročitev, določiti na podlagi datuma prve zakonito opravljene vročitve.

2.    Drugi pritožbeni razlog

Ker tožena stranka v postopku na prvi stopnji trdi, da tožba ni dopustna, ker sklepi, za katere je bilo predlagano, naj se razglasijo za nične, niso dokončni, saj preiskava še poteka, je treba sodno odločbo v zvezi s tem izdati preden se odloča o ostalih vprašanjih glede dopustnosti.

____________