Language of document :

Жалба, подадена на 26 юни 2018 г. от Adrian Iordăchescu, Florina Iordăchescu, Mihaela Iordăchescu, Cristinel Iordăchescu срещу определението, постановено от Общия съд (седми състав) на 18 април 2018 г. по дело T-298/17, Iordăchescu и др./Парламент и др.

(Дело C-426/18 P)

Език на производството: румънски

Страни

Жалбоподатели: Adrian Iordăchescu, Florina Iordăchescu, Mihaela Iordăchescu, Cristinel Iordăchescu (представител: адв. A. Cuculis)

Други страни в производството: Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия

С Определение от 31 януари 2018 г., Съдът (девети състав) отхвърли жалбата.

____________