Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 26. června 2018 Adrianem Iordăchescu, Florinou Iordăchescu, Mihaelou Iordăchescu, Cristinelem Iordăchescu proti usnesení Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 18. dubna 2018 ve věci T-298/17, Iordăchescu a další v. Parlament a další

(Věc C-426/18 P)

Jednací jazyk: rumunština

Účastníci řízení

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek: Adrian Iordăchescu, Florina Iordăchescu, Mihaela Iordăchescu, Cristinel Iordăchescu (zástupce: A. Cuculis, advokát)

Další účastníci řízení: Evropský parlament, Rada Evropské unie, Evropská komise

Usnesením ze dne 31. ledna 2018 Soudní dvůr (devátý senát) kasační opravný prostředek zamítl.

____________