Language of document :

Pritožba, ki so jo Adrian Iordăchescu, Florina Iordăchescu, Mihaela Iordăchescu, Cristinel Iordăchescu vložili 26. junija 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 18. aprila 2018 v zadevi T-298/17, Iordăchescu in drugi/Parlament in drugi

(Zadeva C-426/18 P)

Jezik postopka: romunščina

Stranke

Pritožniki: Adrian Iordăchescu, Florina Iordăchescu, Mihaela Iordăchescu, Cristinel Iordăchescu (zastopnik: A. Cuculis, avocat)

Druge stranke v postopku: Evropski parlament, Svet Evropske unije, Evropska komisija

Sodišče (deveti senat) je s sklepom z dne 31. januarja 2019 pritožbo zavrnilo.

____________