Language of document :

Överklagande ingett den 26 juni 2018 av Adrian Iordăchescu, Florina Iordăchescu, Mihaela Iordăchescu, Cristinel Iordăchescu av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 18 april 2018 i mål T-298/17, Iordăchescu m.fl. mot Europaparlamentet m.fl.

(Mål C-426/18 P)

Rättegångsspråk: rumänska

Parter

Klagande: Adrian Iordăchescu, Florina Iordăchescu, Mihaela Iordăchescu, Cristinel Iordăchescu (ombud: advokaten A. Cuculis)

Övriga parter i målet: Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen

Genom beslut av den 31 januari 2018 avvisade domstolen (nionde avdelningen) överklagandet.

____________