Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. prosinca 2018. uputio Landgericht Koblenz (Njemačka) – Stadtwerke Neuwied GmbH protiv RI

(predmet C-765/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Koblenz

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Stadtwerke Neuwied GmbH

Tuženik: RI

Prethodna pitanja

Treba li članak 3. stavak 3. Direktive 2003/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2003. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 98/54/EZ1 u vezi s točkama (b) i (c) njezina priloga A tumačiti na način da im se zbog izostanka pravodobnog i izravnog obavještavanja kupaca o uvjetima, razlogu i opsegu predstojeće promjene tarife za isporuku plina protivi takva promjena tarife?

Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan:

Primjenjuje li se od 1. srpnja 2004. članak 3. stavak 3. Direktive 2003/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2003. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 98/30/EZ u vezi s točkama (b) i (c) njezina priloga A izravno na društvo za opskrbu koje je ustrojeno kao privatnopravna osoba (osnovano kao GmbH njemačkog prava), s obzirom na to da su navedene odredbe te direktive sadržajno bezuvjetne i stoga se mogu primijeniti bez posebnog akta o prenošenju te priznaju građanima prava u odnosu na određeni subjekt, koji unatoč svojem privatnopravnom obliku podliježe nadzoru države jer je država jedini vlasnik njegovih udjela?

____________

1 SL 2003., L 176, str. 57. [neslužbeni prijevod]