Language of document :

2018 m. gruodžio 6 d. Landgericht Koblenz (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Stadtwerke Neuwied GmbH / RI

(Byla C-765/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Koblenz

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė ir kita priešieškinio šalis: Stadtwerke Neuwied GmbH

Atsakovas ir priešieškinio pareiškėjas: RI

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/55/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą 98/30/EB1 3 straipsnio 3 dalis, siejama su A priedo b ir c punktais, turi būti aiškinama taip, kad aplinkybė, jog dujų vartotojai nebuvo laiku tiesiogiai informuoti apie būsimo dujų tiekimo tarifų pakeitimo sąlygas, priežastį ir mastą, prieštarauja tokio tarifų pakeitimo veiksmingumui?

2.    Ar 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/55/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą 98/30/EB, 3 straipsnio 3 dalis, siejama su A priedo b ir c punktais, nuo 2004 m. liepos 1 d. yra tiesiogiai taikytina pagal privatinę teisę (kaip Vokietijos GmbH (ribotos atsakomybės bendrovė)) organizuotai tiekimo įmonei, nes minėtos šios direktyvos nuostatos turinio požiūriu yra besąlygiškos, taigi taikytinos be papildomo perkėlimo į nacionalinę teisę akto ir jomis piliečiams suteikiamos teisės organizacijos, įsteigtos pagal privatinę teisę, tačiau pavaldžios valstybei, kaip vienintelei akcininkei, atžvilgiu?

____________

1 OL L 175 2003, p .57; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 12 sk., 2 t., p. 230.