Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Koblenz (Germania) la 6 decembrie 2018 – Stadtwerke Neuwied GmbH/RI

(Cauza C-765/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Koblenz

Părțile din procedura principală

Reclamantă și pârâtă reconvențională: Stadtwerke Neuwied GmbH

Pârât și reclamant reconvențional: RI

Întrebările preliminare

Articolul 3 alineatul (3) coroborat cu anexa A literele (b) și (c) la Directiva 2003/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 98/30/CE1 trebuie interpretat în sensul că omiterea informării în timp util și în mod direct a consumatorilor de gaze cu privire la condițiile, motivele și întinderea unei modificări tarifare viitoare pentru furnizarea de gaze se opune efectului util al unei astfel de modificări tarifare?

În cazul unui răspuns afirmativ la această întrebare:

Articolul 3 alineatul (3) coroborat cu anexa A literele (b) și (c) la Directiva 2003/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 98/30/CE se aplică începând cu 1 iulie 2004 în mod direct unei întreprinderi de furnizare organizate ca societate de drept privat (GmbH - societate cu răspundere limitată de drept german), întrucât dispozițiile menționate ale acestei directive sunt necondiționate din punct de vederea al conținutului și, prin urmare, aplicabile fără vreun alt act de transpunere și conferă particularilor drepturi față de o entitate care, deși este o societate de drept privat, este controlată de statul, care este unicul asociat al întreprinderii?

____________

1 JO 2003, L 176, p. 57, Ediție specială, 12/vol.2, p. 80