Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 11 ianuarie 2019 – WM/Stadt Frankfurt am Main

(Cauza C-18/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Bundesgerichtshof

Pârâtă: Stadt Frankfurt am Main

Întrebarea preliminară

Articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe1 aflați în situație de ședere ilegală (JO 2008, L 348/98) se opune unei reglementări naționale potrivit căreia luarea în custodie publică în scopul îndepărtării poate fi executată în cadrul unui penitenciar obișnuit dacă resortisantul străin prezintă un risc semnificativ pentru viața și integritatea corporală a terților sau pentru interese juridice importante de securitate internă, fiind necesar ca persoana luată în custodie publică în așteptarea îndepărtării să fie separată și în acest caz de ceilalți deținuți?

____________

1 JO 2008, L 348, p. 98.