Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 11. januarja 2019 – WM/Stadt Frankfurt am Main

(Zadeva C-18/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Zadevna stranka in pritožnik: WM

Udeleženi organ: Stadt Frankfurt am Main

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 16(1) Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav1 nasprotuje nacionalni ureditvi, v skladu s katero se lahko tuji državljan zaradi odstranitve pridrži v zaporu, če resno ogroža življenje oziroma telesno integriteto tretjih oseb ali pomembne pravne dobrine notranje varnosti, če se ta oseba, pridržana zaradi odstranitve, tudi v tem primeru pridrži ločeno od zapornikov?

____________

1 UL 2008, L 348, str. 98.