Language of document :

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 11. ledna 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Handelsgericht Wien - Rakousko) – Austrian Airlines AG v. MG, NF

(Věc C-566/18)1

Jednací jazyk: němčina

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 Úř. věst. C 455, 17. 12. 2018.