Language of document :

Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 11. januar 2019 – Austrian Airlines AG mod MG og NF (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Handelsgericht Wien – Østrig)

(Sag C-566/18) 1

Processprog: tysk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 455 af 17.12.2018.