Language of document :

Euroopa Kohtu presidendi 11. jaanuari 2019. aasta määrus (Handelsgericht Wieni eelotsusetaotlus - Austria) – Austrian Airlines AG versus MG, NF

(kohtuasi C-566/18)1

Kohtumenetluse keel: saksa

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 ELT C 455, 17.12.2018.